Wednesday, May 26, 2010

Kung Ako Ka Pa Lang

Words and music by Lorenzo Niñal
published by ICO Music

Kung ako ka pa lang
Tibuok kalibutan ko kanunayng nagmaya
Walay kahangawan walay kaguol
Kung ako ka pa lang
Ang tanan sa kinabuhi ko walay laing tumong
Kundi alagaran ka ug mahalon

Alagaran ka sa adlaw nga tanan
Bisan pa man magluhod sa imong tiilan
Kay ikaw ang gisinggit ning dughan
Ning dughan ko nga samaran
Ikaw ang gisinggit ning dughan
Adlawng tanan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...