Saturday, May 4, 2013

Hinaut

Lyrics and Music by Paterno Ninal

Sulod sa dugay na nga panahon
Ang kaanyag mo ug pahiyum
Pagadamguhon ko, pagahandumon

Usahay magkasugat tang duha
Tuyo kong likayan imong mga mata
Dag-on sa ka-ulaw
Ambot og ngano

Ug ihalad ko kanimo ang tanang
Gihambin nga paghigugma
Nga kanimo lang
Bisan kun di takus king dughan
Tungod lagi kay timawa lamang
Apan tiunay and gugmang gibati
Ug kinasing-kasing
Nga kanimo lang
Hinaut nga imong lingi-on
Hinaut nga panumbalingon mo

(Instrumental)

Kun ang gugma ko dawaton mo
Laumi nga amumahon ko
Busgon sa pagmahal
Paga-ampingan

Ug ihalad ko kanimo ang tanang
Gihambin nga paghigugma
Nga kanimo lang
Bisan kun di takus king dughan
Tungod lagi kay timawa lamang
Apan tiunay and gugmang gibati
Ug kinasing-kasing
Nga kanimo lang
Hinaut nga imong lingi-on
Hinaut nga panumbalingon mo
Panumbalingon mo
Hinaut nga panumbalingon mo

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...