Wednesday, November 4, 2009

Matahum Nga Cebu

music by Lorenzo Niñal, Jude Gitamondoc, and Ian Zafra
words by Lorenzo Niñal and  Jude Gitamondoc
published by ICO Music/Glamazoo


Langit akong namat-an
Dinhi sa yutang natawhan ko
Pagkaanindot sa pinalangga ko nga Cebu

Pagkatahum sa hulagway
Sa gipangandoy ko'ng kalipay
Sa tanang panahon
Bisan asa karon, ipasigarbo ko...

Matahum nga Cebu, mauswagong Cebu
Tubod ning mga damgo ko
Mabaghoong Cebu, mamugnaong Cebu
Ikaw da ang kalipay ko
Imong kaanyag, awiton ko
Adlaw, gabii, Cebu isinggit ko

Cebu... Cebu...

Miabot na gayud ang imong panahon
Karon ang higayon...

Panggaon ta, awiton ta...

Matahum nga Cebu, mauswagong Cebu
Mabaghoong Cebu, mamugnaong Cebu

Matahum nga Cebu, mauswagong Cebu
Tubod ning mga damgo ko
Mabaghoong Cebu, mamugnaong Cebu
Ikaw da ang paglaum ko

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...